ZASADY OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM MUSICNET.PL

1. Polityka prywatności to zbiór zasad, których celem jest poinformowanie naszych Klientów o wszystkich regułach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania ich danych osobowych. Wyjaśniamy także zasady oraz cele pozyskiwania wszystkich tych danych. Wszystkie te procesy są regulowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa : Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

KIM JESTEŚMY

1. Administratorem Twoich danych jest właściciel sklepu www.musicnet.pl nazywany dalej: sklep.

2. Jeżeli chcesz się z nami skontaktować, wystarczy, że napiszesz do nas mail na adres musicnet@musicnet.pl lub prześlesz list na adres: Music Net, 48-321 Niwnica 62B z dopiskiem „Dane osobowe”.

3. Ochrona Twoich danych osobowych jest naszym priorytetem. Dlatego, aby ją dodatkowo wzmocnić, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych (dalej: Inspektor). Naszym Inspektorem jest Roman Szczelina. Adres kontaktowy do Inspektora to: rszczelina@musicnet.pl

W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY TWOJE DANE OSOBOWE

1. Twoje dane osobowe zbieramy przede wszystkim od Ciebie. Dzięki temu, że podajesz swoje dane, możemy utworzyć dla Ciebie konto w naszym sklepie. Dzięki temu, że podajesz nam swoje dodatkowe dane osobowe, dotyczące np. Twojego adresu zamieszkania lub Twojego numeru NIP, możemy zrealizować dla Ciebie sprzedaż w naszym sklepie. Twoje dane zbieramy od Ciebie również w związku ze składanymi reklamacjami oraz kontaktem z naszymi konsultantami. Dokładne informacje o tym, jakie dane przetwarzamy znajdziesz w części „W jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe”.

2.Abyśmy mogli świadczyć Tobie nasze usługi (np. rejestrację w sklepie) lub zrealizować Twoje zamówienie (czyli zawrzeć z Tobą umowę i wywiązać się z niej), podanie przez Ciebie danych osobowych jest w wielu przypadkach konieczne. Jeśli nie podasz nam swoich danych, to niestety najczęściej nie będziemy mogli przyjąć Twojego zamówienia.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

1. Prowadzimy sklep www.musicnet.pl – dbamy o to, aby funkcjonował zgodnie z jego regulaminem , dzięki temu masz możliwość zarejestrowania się w sklepie,

2.Realizujemy sprzedaż – jeżeli dokonasz zakupu w naszym sklepie; dzięki temu, że podajesz nam swoje dane osobowe możemy otrzymać płatność, dostarczyć Ci towar, wystawić dokumenty sprzedażowe, umożliwić Ci skorzystanie z gwarancji, a także z prawa do odstąpienia od umowy.

W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

1. Przetwarzamy przede wszystkim standardowe informacje o naszych klientach związane z zakupami w naszym sklepie. Dzięki tym informacjom możemy realizować Twoje zamówienia (zwłaszcza przyjąć je, rozliczyć płatność, zrealizować dostawę) i wypełniać wszelkie ciążące na nas obowiązki prawne. Przetwarzamy zwłaszcza następujące dane: imię i nazwisko, nazwa firmy i numer NIP (jeżeli prowadzisz firmę), adresy zamieszkania lub dostawy, adres e-mail, numer telefonu, historia i szczegóły transakcji (w tym wykorzystane kody rabatowe, sposoby dokonywania płatności itp.), twój podpis (np. potwierdzający odbiór towaru), twoje reklamacje, udzielone przez Ciebie zgody.

2. Aby móc możliwie najlepiej odpowiadać na Twoje pytania lub zgłaszane problemy, przetwarzamy także informacje na temat treści Twojej komunikacji z nami, w tym dodatkowe informacje, które mogłeś zawrzeć w korespondencji e-mail lub które mogłeś podać w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym przedstawicielem. Zawsze zbieramy również informacje na temat źródła pozyskania Twoich danych.

STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

1. Przetwarzamy również informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z naszego sklepu (jeżeli wyrazisz zgodę na pliki cookies), w tym numer IP oraz informacje o urządzeniu, z którego korzystasz (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu). Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe powszechnie stosowane w sieci Internet, przechowywane na Twoim urządzeniu. Dzięki plikom cookies możemy: lepiej prezentować Tobie nasze treści – sprawdzamy jakie komunikaty z naszego sklepu były już Tobie prezentowane, aby ich nie powtarzać oraz prezentować treści, które bardziej pasują do Twoich zainteresowań, dbać o sprawne oraz bezpieczne działanie sklepu i znajdujących się w nim formularzy, zabezpieczamy sklep np. przed działaniem robotów (programów, które automatycznie badają zawartości sklepu), sprawdzać statystyki dotyczące korzystania z naszego sklepu – budujemy zbiorcze, anonimowe statystyki odwiedzin i działań w naszym sklepie.

2. Niektóre podstrony sklepu oraz inne środki komunikacji z klientami i innymi osobami, które korzystają z sklepu mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, znane również jako „puste gify”). „Web beacons” pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) urządzenia, na który załadowana została strona, na której „web beacon” został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

3. Aby pliki cookies umożliwiały wyświetlanie reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i poszukiwań, współpracujemy z firmami partnerskimi (marketingowymi), które mogą umieszczać na Twoim urządzeniu pliki cookies oraz zbierać informacje o Twojej aktywności w sieci w trakcie prezentowania reklam (są to tak zwane cookies podmiotów trzech, ang. third-party cookies).

4. W każdej chwili możesz zmienić zasady wykorzystywania cookies na Twoim urządzeniu wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach przeglądarki:

1.Google Chrome

2.Microsoft Edge

3.Mozilla Firefox

4.Microsoft Internet Explorer

5.Opera

5. Dostawcy przeglądarek mogą zmienić ścieżki dostępu do ww. ustawień – należy ich wówczas szukać na podstawie ww. haseł. Do czasu ewentualnej zmiany opcji dotyczących plików cookies nasi partnerzy marketingowi będą korzystać z technologii cookies, by przedstawiać Ci reklamy odpowiadające Twoim bieżącym potrzebom.

6. Całkowite zablokowanie plików cookies może wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto w sklepie lub/i brak możliwości dokonania zakupu.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE

1. Dane osobowe podane dla potrzeb rejestracji na www.musicnet.pl przetwarzamy po to, aby wywiązać się z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Dane osobowe podane przy okazji zakupów przetwarzamy w celu wywiązania się przez nas z umowy sprzedaży. Wywiązanie się przez nas z umowy sprzedaży oznacza również m. in. informowanie o zmianach statusu Twojego zamówienia w sposób określony przez Ciebie w zamówieniu, dostawę towaru do domu lub pod inny adres.

3. Dane dotyczące korzystania przez Ciebie ze strony sklepu, które uzyskujemy za pośrednictwem tzw. plików cookies przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej zgodnie z przepisami ustawy – Prawo telekomunikacyjne.

4. Jeżeli kontaktujesz się z nami, żeby zadać jakiekolwiek pytanie lub zgłosić problem, zbieramy Twoje zgłoszenia i związanie z nim dane i udzielamy odpowiedzi dlatego, że mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby udzielać naszym klientom i użytkownikom pełnych informacji i zapewniać im pozytywne doświadczenia z naszymi sklepem

5. Jeśli chcemy zapytać Cię o opinię dotyczącą zakupionego u nas produktu lub usługi, Twoje dane przetwarzamy dlatego, że mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby nieustannie polepszać nasze usługi oraz ofertę produktową. Wszystkie Twoje dane jako naszego klienta, które posiadamy jako administrator danych, przetwarzamy również w innych celach marketingowych dlatego, że mamy w tym prawnie uzasadniony interes, określony wyraźnie w przepisach ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (motyw 47 RODO). Cele marketingowe obejmują w szczególności przedstawianie Tobie ofert i promocji, które wierzymy, że mogą Cię zainteresować, jak również innych informacji promujących markę „electro.pl” oraz oferty naszych sklepów.

6. RODO –Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

7. Jeżeli wyraziłeś ww. zgodę, masz prawo wycofać ją w dowolnej chwili pisząc e-mail na adres: rszczelina@musicnet.pl lub też listownie na Music Net, 48-321 Niwnica 62B z dopiskiem „Dane osobowe”.

8. Pamiętaj, że od chwili wycofania przez Ciebie zgody może minąć określony czas, zanim zgłoszenie zostanie przyjęte do systemu, a wszystkie bazy danych się zsynchronizują. Podejmiemy starania, aby te działania odbyły się bez zbędnej zwłoki, ale w żadnym przypadku nie może to trwać dłużej niż jeden miesiąc.

9. Pamiętaj, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

1. Jeśli rejestrujesz się w naszym sklepie Twoje dane przechowujemy przez okres, przez jaki jesteś zarejestrowany/zapisany, do czasu wyrejestrowania się z sklepu.. Dzięki przechowywaniu Twoich danych, możemy zapewniać Ci dostęp do konta w naszym sklepie . Po ww. okresie Twoje dane będziemy przechowywać dlatego, że zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych musimy być gotowi rozliczyć się z przetwarzania Twoich danych osobowych. Twoje dane będziemy przechowywać również przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak łącznie nie dłużej niż do końca roku, w którym upłynie 6 lat od powstania Twoich roszczeń. Przechowywanie Twoich danych służy temu, abyśmy mogli w jak najlepszy sposób odpowiedzieć na Twoje roszczenia.

2. Jeśli zadałeś nam pytanie i nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem sklepu, Twoje dane przechowujemy przez czas niezbędny dla udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi. Dzięki przechowywaniu Twoich danych, możemy w możliwie najlepszy sposób odpowiedzieć na Twoje pytanie.

3. Dane o sposobie korzystania przez Ciebie z naszego sklepu (pozyskane za pośrednictwem plików cookies) przetwarzamy przez okres ważności danego pliku cookie lub do czasu jego usunięcia przez Ciebie. Dane przetwarzane w naszej bazie marketingowej przechowujemy przez cały okres, kiedy jesteś naszym klientem oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy przestałeś być naszym klientem (zaprzestałeś korzystać z naszych usług oraz dokonywać zakupów w naszych sklepach). Dzięki przechowywaniu Twoich danych, możemy promować nasze produkty i usługi, prezentować na naszej stronie oferty oraz promocje dopasowane do Twoich zainteresowań, a także zapewnić Ci korzystanie ze sklepu w możliwie najłatwiejszy oraz najbardziej bezpieczny i przystępny sposób.

ODBIORCA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH/KIEDY DZIAŁAMY W IMIENIU INNYCH ADMINISTRATORÓW DANYCH OSOBOWYCH

1. Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń, które zamawiasz albo, gdy jest to konieczne dla naszego rozwoju i ulepszania naszej oferty. Są to zawsze podmioty wyspecjalizowane w danej dziedzinie, które świadczą dla nas profesjonalne usługi wspierające sprzedaż w naszym sklepie. Rodzaje podmiotów, którym możemy ujawniać Twoje dane to:

a. firmy przewozowe (np. kurierzy) – dzięki temu możesz otrzymać zakupiony towar na adres, który wskazałeś w zamówieniu;

b. podmioty pośredniczące w realizacji płatności – dzięki temu możesz zrealizować płatność za zakupy w naszym sklepie;

c. firmy świadczące dla nas usługi IT – dzięki temu możemy m. in. utrzymywać oprogramowania służące do prowadzenia sklepu, ewidencje sprzedaży itd.;

d. agencje marketingowe – dzięki temu możemy dla Ciebie tworzyć ciekawe oferty, promocje oraz bieżącą komunikować się z Tobą jako naszym klientem;

e. w każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

JAKIE MASZ PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

1. Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują: a. prawo dostępu do swoich danych osobowych i zasad ich ochrony b. prawo do sprostowania danych c. prawo do usunięcia danych d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych e. prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.

2. Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail: : rszczelina@musicnet.pl lub też listownie na Music Net, 48-321 Niwnica 62B, z dopiskiem „Dane osobowe”. a. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru na wskazany powyżej adres.

PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz zgłosić wówczas, gdy ze względu na Twoją szczególną sytuację nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu wynikającym z naszych prawnie uzasadnionych interesów.

2. Jeśli zgłosisz swój sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać danych w celu, którego dotyczy Twój sprzeciw. Pamiętaj jednak, że w niektórych sytuacjach możemy mieć ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Twoich danych, które będą miały pierwszeństwo wobec Twoich interesów, praw i wolności. W niektórych sytuacjach przetwarzanie Twoich danych może być również niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W takich przypadkach nie będziemy mogli uwzględnić Twojego sprzeciwu.

3. Jeśli sprzeciwiasz się przetwarzaniu Twoich danych w celach marketingowych, to nie musisz tego w żaden sposób uzasadniać. Taki sprzeciw zawsze będzie przez nas uwzględniony.

4. Sprzeciw możesz zgłosić na adres e-mail : rszczelina@musicnet.pl lub też listownie na Music Net, 48-321 Niwnica 62B, z dopiskiem „Dane osobowe”.

CZY TWOJE DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE POZA TERYTORIUM EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

1. Przy prowadzeniu sklepu korzystamy z narzędzi dostarczanych przez podmioty zewnętrzne, a niektórzy z naszych dostawców mogą przekazywać Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeśli mogłoby dochodzić do przekazywania Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, będzie się to odbywać wyłącznie w ramach procedur wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych, np. do takich krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że kraje te zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Przykładem takiego kraju są Stany Zjednoczone i mechanizm „Tarczy Prywatności”, który polega na certyfikowaniu przedsiębiorstw zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych pod kątem tego, czy stosują odpowiednie reguły w zakresie ochrony danych osobowych. Nasi dostawcy usług posiadają odpowiedni certyfikat zgodności.